آوای بیرمی در تالار وحدت

آوای بیرمی در تالار وحدت

به قلم : رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری 

هماره هنرمندان گروه موسیقی اصیل لیان را تنها به عنوان نوازنده ی موسیقی ندیده و نتوان دید و بر این باورم که گروه لیان و تمامی هنرومندان موسیقی جنوب کشور سفیران نوای سوزناک و طرب انگیز دیار موج و آفتابند.
سفیرانی هستند که حرف های ناگفته در سکوت مردمان آفتاب خورده سرزمین موج و دریا، دشت و کُهسار و نخل های همیشه سبز را با طعم زلال رطب و خارک در جای جای زمین پهناور  به ساز عشق و مهربانی و زندگی می نوازند.

نوای پرتلاطم امواج خروشان شاخاپ همیشه پارس را همسو با ریتم آکنده از رقص پینه های دستان جاشوها در خروش ساز نی انبانشان جاریست 
همان سازی که گهی شور سماع است و گهی داغ وداع.گهی ریتم صیادان به گاه صید است و گهی سمفونی لرزنگاران به وقت عیش.
چنان پرتلاطم و خوش بم و زیر است که فیلسوفانه های خیامی در نوایش گره خورده و هر جمع دلداده ای را  از کوزه به کوزگر می رساند و دست او را بر گردن یار پیوند می زند.

نوایی که وقت جُنگ و جَنگ،  شور و شعور  بی کرانه می نوازد و به وقت حکمت و اشراق ، نفیر نی و  نیستان سر می دهد. 

پیک خوش آوازی که چند صباحی از آوای او دیار موج و آفتاب بی نصیب بود ولی آنگاه که سخن از شهروندی و حقوق شهروندی شد به سرپنجه تدبیر نهاد مردم بنیاد و  مستقل وکالت ، این صدای رسا دوباره در کناره شاخاب پارس ، شهر کهن تبار بوشهر طنین انداز شد. و احیای این حق شهروندی برگ زرینی است که بر تارک *کانون وکلای دادگستری بوشهر *نشسته است و بر استمرار آن و پاسداشت تمامی حقوق شهروندی پای می فشرد.

و اینک چه خرسندانه است که پیک نامور لیان به «تالار وحدت» پایتخت ، جمع مشتاقان را به همدلی با مردمان سینه سوخته ی بیرمی گره می زند. و صدای رسای سوته دلان دوستداران محیط زیست تنگه شیرینه می شود.
 همان تنگه ای که ملودی « دیگه ناشم به کعله» آن این روزها داغ دل زبان بستگان طبیعت یعنی کبک و تیهوها ،  کل و بزها و پلنگ ایرانی را فریاد می کشد. و «تنگه تِکو» را نه به «تالاروحدت»که به سمفونی زندگی، پیوست ناگسستنی می زند.

پیک ناموری که شریفانه هنر مهربانی  ورزیده و  استمداد می طلبد که: * «آهای مردم بیرمی نبابد بمیرد ...!!»*

لینک خلیج فارس
http://pgnews.ir/module/news/276781/

لینک گفتمان وکیل
https://www.instagram.com/p/B02tHzinAS8/?igshid=81jqe6f9jc4k