رسالت قربانی رسالت

رسالت قربانی رسالت

به قلم رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری 

در  هفته ای که روز پایانیش مزین به روز خبرنگار  است خواندن  بعضی نوشتارها بیش از پیش ناباورانه و آزار دهنده است  شاید از خود بپرسید کدامین مطلب و  نوشتار؟!
نوشتاری را می گویم که در قالب خبرنگار مصاحبه گر با دو سوی چالش این روزهای نهاد وکالت در رسانه های رسمی و غیر رسمی مطرح است و در بوق و کرنا کوشش می کنند به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان در کسوت وکالت ، نهاد وکالت را تخدیش و فارغ التحصیلان حقوق را از لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل کنند؟!

کوششی که اگر خدایی ناخواسته به فرجام برسد نه تنها کمکی به نهاد دادرسی عادلانه نمی کند بلکه با ورود بیش از نیاز وکیل در جامعه ،  و بیکاری ناشی از آن ، سبب فساد در اجتماع بود و نهاد دادرسی عادلانه اولین قربانی آن اندیشه ناصواب خواهد بود.

نوشتاری که نگارنده آن  نه تنها به رسالت رسانه ای خود پای بند نبود بلکه با کمال حیرت با یک چرخش ١٨٠ درجه ای عکس مناظره ی مربوطه و برگرداندن آن از سمت راست به چپ کوشش نمودند  جناب دکتر علی پزشکی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران را در زیر عنوان متوهمانه « علم بهتر است یا ظرفیت؟!» قرار دهند تا با قدرت تصویر به القاء  خواسته غیر کارشناسانه و عوام پسندانه خود در (حذف تعین ) ظرفیت بهتر است،  دست یابند!!

آری عکس و نوشتار مربوط به تیتر درشت صفحه اول  روزنامه سراسری رسالت در روز یک شنبه ١٣ مردادماه٩٨ را می گویم .

تیتری که تداعی گر علم بهتر است یا ثروت،  و این بار رقم خورد است «علم بهتر است یا ظرفیت!؟» آن هم در زمانی که خیل ثروت های باد آورده در جامعه،  مدرک بی علم  را به چنگ ثروت اندوزان انداخته است  به گونه ای این رویه نادرست پیش رفته است که بعضا مدرک بی علم را برابر علم می دانند و به تبع آن نگاه ثروت اندوزانه، ذهنیت ثروت اندوزی فرهنگ علم پروری را به چالش کشانده است.

سوال این است اگر واقعا رسانه رسالت ،به رسالت  خود در رسانه یعنی شفافیت و درستی در رفتار و حفظ امانت در نوشتار و مصاحبه باور دارد به چه دلیل :
 ١-  آنچه جناب دکتر پزشکی در مصاحبه مطرح نموده اند را به درستی و تمامی در نوشتار درج نکرده اند؟! فیلم کامل مصاحبه موجود است و  بر رفتار غیر حرفه ای و خلاف اخلاق رسانه ای ، نشریه رسالت گویاست.

٢- به چه دلیل در  تصویر روی صفحه اول اقدام به حذف مصاحبه کننده  یعنی شخص سوم عکس نموده اند ؟! مگر در عکس مستند گزارش خبری امکان حذف  یا اضافه نمودن وجود دارد؟! که پاسخ به صراحت خیر است. و بر هر عکاس آماتور و خبرنگار تازه کاری بس روشن است که  به جز ویرایش  و اصلاح نور  آن هم در حد متعارف هرگونه فتوشاب و دستکاری اعم از حذف یا اضافه و...در عکس مستند خبری ممنوع بوده و در صورت چنین کاری ، عکسی مربوطه  از درجه اعتبار مستند ساقط و غیر مستند محسوب است.

٣-  بر اهل فن  واضح است که یکی از عناوین مجرمانه در انتشار عکس ها تحریف عکس به گونه ای است که فعلی را بتوان به شخصی منتسب  و در ذهن  بیننده القاء نمود . حال سوال این است آیا برگردان عکس از سمت راست به سمت چپ و  تغیر محل نشستن جناب دکتر پزشکی زیر عبارت ظرفیت و علامت سوال(؟) مشمول تحریف عکس و القاء بار منفی این عنوان و نوشتار  ذیل آن به جناب پزشکی نیست؟! در حالی که جناب دکتر پزشکی و اساسا مجموعه نهاد وکالت در کشور بر این باور هستند که ورود به حرفه وکالت می بابست بر اساس رقابت صحیح علمی باشد نه اینکه هر صاحب مدرک لیسانس حقوقی بدون آزمون علمی مجاز به داشتن پروانه وکالت باشدآن هم در این مقطع از تاریخ که متاسفانه مدرک گرایی بیش از علم گرایی نمود یافته است . و در مقابل جناب دکتر قربان زاده به نمایندگی از طیف خواهان حذف آزمون وکالت و حذف تعین ظرفیت براین باورند که بایستی آزمون علمی وکالت حذف شود و هر فارغ التحصیل حقوق بتواند بدون در نظر گرفتن ظرفیت نیاز جامعه،  به کسوت وکالت  در آید.
آیا اگر عکس مذکور برگردان نمی شد دقیقا هر فردی زیر عنوان ادعایی خود نمی بود؟!  
به دیگر سخن اگر این عکس برگردان نمی شد جناب دکترپزشکی در زیر عبارت«علم بهتر است » قرار می گرفت و جناب دکترقربان زاده که در واقع نماینده طیف حذف تعین ظرفیت و حذف آزمون هستند در زیر واژه« ظرفیت؟!» قرار می گرفت  و عکس مستند خبری نیز  بدون نیاز به دستکاری و تخدیش از اعتبار سندی خود برخوردار باقی می ماند.

آنچه در این نوشتار رفت تنها بیان بخش کوچکی از تحریف آنچه در آن نشست صورت گرفته بود  و در واقع اشارتی است از حدیث مفصل تحریفاتی است  که پاسخ به آن مجال بیشتر می طلبد.
ناگفته پیداست تقطیع و تحریف در تصویر و سخنان دکتر پزشکى مى تواند ناشی از شکست رقیب در مناظره نیز بوده باشد؛ شکستى که با تامل در محتواى مناظره، حتى تدقیق در چهره و حرکات دکتر قربانزاده و مجرى حامى ایشان در طول برگزارى مناظره نیز کاملاً هویدا و نمایان است.

https://www.instagram.com/p/B0y07cKnMg6/?igshid=1myrh8uack7t4