عمارت شیرینه نماد مطالبه گری شهروندی

عمارت شیرینه نماد مطالبه گری شهروندی

به قلم رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری 

نامت بوی نان و آبادی می دهد و طعم شیرین از واژه واژه ترکیب خوش آوایت جاری است  و چه زیباتر آنکه این آوای دلنشین «ش» که در ادبیات فارسی نشان شادی و شور آفرینی و نشاط است در آوای دل پذیر تو و «حقوق  شهروندی» به یکسان جاری است. شیرینی این همآوایی آنگاه بیشتر نمایان و به کام جان ها چشیده و چشانیده می شود که دریابند تو در ایران زمین نه تنها میراث تاریخی این کهن دیاری بلکه پنج شبانه روز مهمان نواز بست نشینان دوست داران محیط زیست بودی . 

همان بست نشینانی که با اشراف به واقعیت های جامعه خود هرگز مجال جولان به بیگانگان این خاک را نداد و نمی دهند بلکه با بهرومندی از تمامی ظرفیت ها، برای آبادی و آبادانی تر شدن میهن خود بی درنگ می کوشند.

همان بست نشینانی که با آگاهی از حقوق اجتماعی خود و هم میهنان، نفیر دلپذیر پاسداری از محیط زیست ، منابع طبیعی و میراث فرهنگی  را از تخت گاه تو به گوش شنوای اریکه حاکمیت رسانیدند.
 
 حاکمیتی که با آگاهی یافتن به سخن حق دوستداران محیط زیست؛ قدر کلام درست ولی نعمتان خویش را دانست و سر تعطیم در برابرش فرود آورد و فرمان به کُرنش فرمانبران  به امتثال خواسته ی بست نیشبنان نمودند .

 فرمان شیرینی که چکاچاک زنجیر ماشین آلات معدن داری را از تنگه تِکو به زیر آورد تا دوباره چکاوک ها و تیهو بخوانند و کل و بز ها جولان دهند و پلنگ ایرانی در ستیغ قله بیرمی غرش کنان غریو سرفرازی ایران زمین را بر کوس جهان فریاد بکشد.

عمارت دیرینه شیرینه ،همان عمارتی که تخت گاه شیرینش و قله سخت و نفس گیر  بیرمیش، حکایت سختی راه پر پیج و خم رسیدن به جامعه ی قانون مداری و طعم شیرین حاکمیت قانون را در آینه طبیعت به تماشا گذاشته است.

آن «عمارت» زیبای سرزمین موج و آفتاب ، آن «شرینه»ی مهرورزی که با مهمان نوازی حق گرایی و قانون مداری که در این پنج شبانه روز با بست نشین خود در احیای دوباره محیط زیست  منطقه حفاظت شده  از  خود نشان داد  فصل زیبای مطالبه گری قانون مدارانه  را در این کهن دیار گشود و بی گمان نامش هماره سرآغاز  کتاب مطالبه گری حقوق شهروندی مردمان دلسوز ایران زمین خواهد بود و جز این نیز نخواهد شد. 

چرا که در همان شامگاه دوم بست نشینی دوستداران طبیعت زیبایش، آن گاه که به عنوان عضو کوچکی از دریای بی کران نهاد وکالت در همراهی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به جمع بست نشینانش پیوسته و صدای رسا و  شنیدنی عزیزان را شنیدم مطمئن بودم که با چنین سینه ی فراخی که  او دوستداران حقوق شهروندی طبیعت سبز را در دلش جا داده ، به زیبایی هرچه تمام تر در قامت میراثی بی بدیل نماد مطالبه گری حقوق شهروندی سرزمین مهربانی خواهد شد که چنین نیز شد.
 زیرا که به عنوان نخستین میعادگاه مطالبه گری حقوق شهروندی خوش درخشید. و مگر می شود زین پس  با نام «عمارت شیرینه» برخورد نمود و حقوق شهروندی و مطالبه گری قانون مدارانه شهروندان  در ذهن تداعی نشود و بلعکس....!؟

و چه شوق انگیز و شور آفرین است که بگویم از آنروز تا به امروز و از امروز تا به فرداها هر پنج شنبه شب شیرینه میعادگاه عاشقانه طبیعت؛ پذیرای نشست های آگاهی بخشانه فرهنگی و هنری و نجومی شده  و خواهد شد و  در هر هفته کارگاهی آموزشی را در سینه ی خود برگزار و  برگی به برگ و بار نهال مطالبه گری قانون مدارانه سرزمین مهربانی می پروراند.
 به امید روزی که سایه سار درخت تنومند آگاهی بخشانه آن گستره ایران زمین را فراگرفته و جامعه ای آگاه به حقوق شهروندی و سرشار نشاط اجتماعی داشته باشیم.

لینک مطلب در سایت خلیج فارس

http://pgnews.ir/module/news/276027

لینک مطلب در اینستاگرام

https://www.instagram.com/p/B0szUi7Hsx9/?igshid=1lwj6eh3kiwqn