واکنش دکتر مرتضی شهبازی نیا  ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره زنان وکیل در رسانه

واکنش دکتر مرتضی شهبازی نیا  ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره زنان وکیل در رسانه ایلنا

واکنش دکتر مرتضی شهبازی نیا  ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به اظهارات رئیس دیوان عالی کشور درباره زنان وکیل در رسانه ایلنا:

اخیراً از رئیس محترم دیوان عالی کشور که به عنوان شخصیتی متعادل و محترم شناخته می شوند، مطلبی درباره انذار  قضات از رفتار برخی بانوان وکیل، نقل گردیده که واکنش گسترده‌ای را در جامعه حقوقی کشور به دنبال داشته است. در این باره ذکر چند نکته ضرورت دارد: 
1- با فرض آنکه گفته ایشان در عالم خارج مصادیقی هم داشته باشد، طرح چنین مطلبی با علم به مطرح شدن آن در فضای عمومی، اول از همه به جایگاه و اعتبار دستگاه قضایی لطمه می زند و چنین القاء می کند که عدالت،  فریفته بی اخلاقی می شود، در حالی که در دنیای امروز، تقویت احساس امنیت قضائی و اعتماد به نظام رسمی دادگستری به عنوان شرط نخست زندگی اجتماعی مبتنی بر قانون مداری، وظیفه ای همگانی است. بویژه در این روزگار که اقدامات و اظهارات رئیس محترم قوه قضائیه و تاکید ایشان بر حقوق شهروندی، امید زیادی را در جامعه آفریده است.
2-  این گفته در ذات خود متضمن نگاهی جنسیت گراست و روشن است که چنین نگاهی شایسته مقامات عالی رتبه قضایی نیست. اینکه در یک رابطه فساد آمیز،  زن مقصر دانسته شود،  خلاف عدالت و انصاف و مبتنی بر نگاه خاصی به زنان است که متاسفانه همچون برخی جوامع دیگر ، در جامعه ما نیز موج می‌زند و توقع از حقوقدانان و قضات مقابله با این نگاه است و نه ترویج آن.
متاسفانه نگاه جنسیت گرا باعث ترویج خشونت علیه زنان می شود که مصادیق آن را در یکماه گذشته به کرات علیه بانوان محجبه و غیرمحجبه، دیده ایم. دردناک ترین آنها، رفتار خشونت بار و غیر انسانی دو مامور پلیس با دختری نوجوان بود.
3- بسیار اتفاق افتاده است که در مجامع بین المللی و پرونده هایی که در خارج از کشور به طرفیت دولت ما مطرح گردیده،  اظهارات مقامات رسمی کشور در خطابه ها و سخنرانی هایشان، مستند محکومیت ایران قرار گرفته اند. این امر ناشی از آن است که بسیاری از مسئولان کشور، اعم از روحانی و غیر روحانی، علاقمند به سخنرانی و موعظه هستند و در این مقام به جایگاه رسمی خود توجه ندارند. در حالیکه مقامات رسمی معمولا در اظهارات خود دقیق و سنجیده عمل می کنند و به تبعات آن توجه دارند.
4- توصیه به تقوا و مبارزه با هوای نفس خصوصا برای قضات که قدرت عمومی بی حدی دارند، فی نفسه نه فقط اشکال ندارد بلکه ضرورت دارد. آنچه باعث حیرت است اشاره به زنان وکیل است که تبعات حیثیتی برای قاطبه این بانوان فرهیخته و شریف و نیز قضات ارجمند در پی دارد و مشخص نیست چه ضرورتی داشته که این مقام محترم با چنین قیدی بر نصیحت کلی خود چنان مفسده ای بار کنند. امیدوارم عادت این روزهای برخی سیاسیون که دیوار نهاد کهن مدنی کانون وکلا را کوتاه یافته اند و با نیات خاص، هر روز هجمه ای علیه آن تدارک می بینند، به عالیترین مقام قضائی سرایت نکرده باشد.
5- این نکته را نیز باید توجه داشت که در مطلب منقول از رئیس محترم دیوان عالی کشور به "برخی" افراد اشاره شده است و ایشان در موضع  نصیحت به اصلاح رفتاری استثنایی بوده اند و گرنه با توجه به عملکرد گذشته،  بی‌تردید در باور ایشان نیز ساحت قاطبه ی قضات محترم  و وکلای شریف منزه از چنین تصوراتی است. هرچند که شایسته بود که اگر مصداقی در نظر دارند، به جای طرح درفضای عمومی به نحو قانونی با آن مقابله و به مدیران نهاد وکالت اعلام شود همانگونه که اعضای هیئت مدیره کانون ها نیز با شکایات واصله از بانوان وکیل در رابطه با برخورد نامناسب با آنان مواجه هستند ولیکن به جای طرح عمومی آنها،  شکایات وارد را به صورت رسمی و  غیر رسمی به مقامات محترم دستگاه قضایی منعکس می کنند.
6- کانونهای وکلای دادگستری و مدیران نهاد وکالت با ابراز نگرانی از طرح گاه و بیگاه برخی مطالب ناروا علیه نهاد وکالت و خویشتنداری حداکثری در قبال آنها، این بار با توجه به ارتباط موضوع با بانوان شریف نهاد وکالت، از رئیس محترم دیوانعالی کشور انتظار  دارند به منظور کاستن از سوء تفاهم ها و تبعات حیثیتی اظهارات یاد شده، اقدام شایسته را معمول دارند.