گزارش تصویری هم اندیشی وکلای دادگستری با ریاست قوه قضائیه

گزارش تصویری هم اندیشی وکلای دادگستری با ریاست قوه قضائیه

زیربنای نخستین شکل گیری افراد هر جامعه ای گفتگو و تعامل است . آنچه افراد  را به زحمت می کشاند تقابل و رودرویی است. سال هاست نهاد و کالت ودستگاه قضاء هرچند هر دو بال های فرشته عدالت بوده و می بایست یاری گر هم باشند اما به دلایلی که جای آن در این  نوشتار نیست به جای همدلی و برخورداری از تمامی توانایی های  همدیگر برای رسیدن به هدف اصلی ، فرصت ها را به نوعی در سایه تقابل از کف می گذاشتند. به گونه ای که رواست  بگوییم در این چالش هر دو طرف سخت آسیب دیدند و مهم تر از آن نهاد دادرسی یعنی میوه عدالت که ره آورده هر دو مجموعه است بیشترین آسیب  را در این سال ها متحمل شد.
روز شنبه یازدهم خرداد نشستی میمون و خجسته با عنوان هم اندیشی وکلای دادگستری و ریاست قوه قضاییه به برگزار شد که امید می رود این نشست سرآغاز گفتمانی اندیشمندانه در راستای تضمین هرچه بیشتر استقلال کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه باشد. سرآغاز راهی که  از آن می توان به ثمره های بی بدیل قانونگذاری در گستره عدالت محوری هرچه بهتر جامعه  دست یافت .
 بر این بنیاد ضمن ارج گذاری از دیدگاه ریاست محترم  قوه قضائیه در تحقق این هم اندیشی ، جا دارد از ریاست محترم اسکودا و روسا و اعضای هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری که با همدلی و هم افزایی هرچه تمام تر می کوشند ضمن پاسداشت استقلال کانون وکلا در رفع کاستی های قانون گذاری و عدالت محوری  یار خاطر  قوای سه گانه کشور بویژه در مبحث عدالت همراه با قوه قضاییه و در باب قانون گذاری همگام با قوه مقننه باشند سپاس و قدر دانی نمود. 

بی گمان برخورداری قوای سه گانه از ظرفیت های بی بدیل علمی و کاربردی وکلای دادگستری موجب تقویت ، صحت و استحکام تصمیمات خواهد بود.
امید آنکه این هم اندیشی همان سان که ریاست محترم قوه قضائیه بیان داشته اند  تاثیر گذار و پایدار ادامه یابد.

رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری 
١٢خرداد