وکالت کیلویی چند !؟ هجمه به نهاد وکالت به قصد تضعیف نهاد دادرسی

وکالت کیلویی چند !؟ هجمه به نهاد وکالت به قصد تضعیف نهاد دادرسی

این روزها سیگنال های منفی و خلاف واقع با آمارهای خلاف حقیقت بصورت  متعدد و پیاپی از گروهی اندک ولی صاحب نفوذ علیه نهاد وکالت در جامعه منتشر می شود.

وکالت را شغلی با درآمد نجومی معرفی می کنند غافل از آنکه  همگان می دانند  وکالت تجارت نیست دادورزی و دادجویی است . آنانکه اینچنین ناروا  روا می دارند و در پی افکنده درخت تنومند استقلال نهاد وکالتند و با رانت های رسانه ای به اتهام زنی و فرا فکنی علیه این نهاد می پردازند. بی گمان دغدغه عدالت و حقوق شهروندان را نداشته  و ندارند بلکه وقتی نیک به نظرگاه غایی ایشان دقت می شود می بینیم آنان نه تنها نهاد وکالت را بلکه اصل نهاد دادرسی را نشانه رفته اند. چرا که منفعت ایشان در نابسامانی نهاد دادرسی است.

آنان نیک دریافته اند حتی زمانی که درخت نهاد دادرسی با حذف دادسرها و تشکیل دادگاه های عمومی و به تبع آن خروج خیل عظیم  قضات با تجربه از دستگاه قضاء آسیب جدی دید، وجود نهاد مستقل وکالت، ضامن دادرسی عادلانه این دیار بود و هست .

آری وکلای دادگستری  هماره در برافراشتن پرچم دادگری ، یار و یاور و بال فرشته عدالت بوده و هستند.

بر این بنیاد  بدخواهان نهاد دادرسی، هر روز  به طرق رسمی و غیر رسمی علیه نهاد وکالت هجمه روا می دارند.زیرا که نیک دریافته اند برای ناکارآمدی نهاد دادرسی ، می بایست بال قدرتمند فرشته ی عدالت را نشانه روند.

شاید از خود بپرسید مبنای این نیّت خوانی کجاست؟! پاسخ ساده است  آیا شخص یا اشخاصی که عبارت سخیف«وکالت کیلویی چند..!؟» را سرتیتر نوشتار خود می زنند و اینسان به بال فرشته ی عدالت ناروا روا می دارند می توانند دغدغه عدالت داشته باشند؟! و هزاران پاسخ آیاهای دیگر که می توان در همین سرتیتر و سلسله فرافکنی های منتشره علیه نهاد وکالت  جستجو نمود و به نیّت نامیمون آنان واقف شد.

بماند که نوشتار ذیل این سرتیتر چنان بی مایه و ناروایانه بود که پرداختن به آن نیز خود نابخشودنی است .

و اما کنون  وظیفه ی همگانی همکاران کوشای وکیل و حقوقدانان دلسوز و قضات شریف است تا با روشنگری  و آگاهی بخشی، ضمن معرفی صحیح نهاد وکالت  و تاکید بر استقلال آن ، که ضامن دادرسی عادلانه است، نیّت نامیمون چنین افرادی را بیش از پیش در افکار عمومی آشکار سازند.

از سویی نمی توان از کم کاری نهاد وکالت در گستره رسانه و روابط عمومی سخن نگفت. چرا که اگر کانون های وکلای دادگستری به خوبی در معرفی کانون های وکلای دادگستری و نقش سازنده همکاران وکیل در جامعه  از طریق روابط عمومی  بصورت راهبردی و علمی بهره می جستند هرگز چنین نابخردانی مجال  سیاه نمایی و اتهام زنی و فرافکنی نمی یافتند .

امید آنکه بیش از این غفلت نورزید و کانون های وکلای دادگستری و در راسا آن اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در این خصوص همت گسترده  و موثر بنیان نمایند. چرا که روابط عمومی هوشمندانه و راهبری کلید برون  رفت از  چالش های پیش روست .

به قلم :
رسول سعادت نیا 
وکیل پایه یک دادگستری