گزارش تصویری روز نخست سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در یزد

گزارش تصویری روز نخست سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در یزد

سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روز یازدهم و دوازدهم  ادیبهشت ماه 98  در شهر جهانی یزد برگزار شد.

در این همایش مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که متشکل  از اعضای اصلی هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران می باشند گرد هم م یآیند و درخصوص موضوعات و مسائل کانون ها و نهاد وکالت به گفتگو و اتخاذ تصمیم می پردازند. و در پایان با بیاانیه ای  نشست ها پایان می پذیرد.

اخبار همایش سی و دوم اسکودا را می توانید در سایت کانون وکلای میزبان مطالعه نمایید.

گزارش تصویری همایش را در لینک زیر مشاهده کنید

گزارش تصویری روز نخست سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در یزد

 

دریافت فایل