آئین چهارشنبه سوری در رصدخانه مهر استان بوشهر

آئین چهارشنبه سوری در رصدخانه مهر استان بوشهر

گزارش تصویری آئین چهارشنبه سوری در رصدخانه مهر استان بوشهر

میشود که درخشید اگر همتی کنیم
دیشب مهمان دوستان نازنینمان در رصدخانه مهر بوشهر بودیم،
شبی بیاد ماندی و شیرین، جشنی باشکوه که هم بخش علمی آن جالب و جذاب بود هم بخش فرهنگی آن سخنرانی استاد ایزدپناهی در باب نوروز .
بخش شادی هم موسیقی و هفت خوان آتش و.....
اما گزارش آقای باغبانی از موفقیتهای تیم نجومی بوشهر هیجان برانگیز ترین بخش این برنامه  ناب بود .
قطب ستاره شناسی ایران 
نمایندگی IAU و بخش آموزش آن NASE در ایران بلکه در آسیای میانه و آسیای غربی از موفقیتهای افتخار آمیزی بود که من دیشب خبرش را شنیدم به خود بالیدم. 
بران شدم تا گزارشی از موفقیتها و دستاوردهای بلند این تیم آماده کنم و اولین روز سال نودو هشت آنرا پیشکش روی خوبان کنم. بر این بنیاد گزارشی تصویری از آئین چهارشنبه سوری که به همت عزیزانم در انجمن نجوم برگزار شد را در لینک پیوست در نظرگاه ارجمندان میهنم قرار می دهم .
باشد که با برپایی همه ساله این آئین باستانی ، فردای زیبای فرزندانمان را با دیروز نیاکانمان گره بزنیم و  ارج گذار داشته هایمان باشیم
نوروز  بر همه ی عزیزان گرامی باد 

رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری